Tietoa / Uppgifter

Popsy eli Pohjanmaan seudun Psykologiyhdistys on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella toimivien psykologien ja psykologian opiskelijoiden paikallisyhdistys. Popsy toimii Suomen Psykologiliiton eli Psylin alla. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja.

Popsy on perustettu vuonna 1973, ja vuoden 2013 syksyllä juhlittiin sen 40-vuotisjuhlia. Vuonna 2020 Popsy sai uuden visuaalisen ilmeen, logon ja nimen. Vanha nimi Vapsy eli Vaasan läänin psykologiyhdistys päivitettiin. Toukokuun alussa 2022 yhdistyksessä oli yhteensä 321 jäsentä, mikä on noin 3,6 % Psykologiliiton kokonaisjäsenmäärästä. Vuonna 2023 syyskuun 30. päivänä juhlitaan Popsyn 50-vuosijuhlaa.

Työllistymismahdollisuudet ovat alueella erittäin hyvät. Työllistymisprosentti lähentelee sataa. Psykologeja toimii alueella sekä julkisella sektorilla että ammatinharjoittajina. Työkenttä alueella on laaja.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa yhdistyksen johtokunta, joka kokoontuu säännöllisesti noin kymmenen kertaa vuodessa. Jokavuotisiin sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet, ja myös johtokunnan kokoukset ovat jäsenille avoimia. Johtokunta valitaan aina vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa.

Jäsenet jakaantuvat eri sovellusalueille seuraavasti (% vuoden 2014 alussa):

Perusterveydenhuolto14
Aikuisten mielenterveystyö 18
Lasten ja nuorten mielenterveystyö16    
Perheneuvonta10
Työterveyshuolto6
Kuntoutus6
Neuropsykologia7
Psykoterapia 4
Koulupsykologia 4
Ammatinvalintapsykologia5
Työ- ja organisaatiopsykologia2
Hallinnollinen työ2
Yliopistollinen tutkimus ja opetus1
Muu opetus ja koulutus  2
Vankeinhoito  1
Muu ala1
Kehitysvamma-ala        (tätä luokkaa ei ollut mainittuna) 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen myös erilaista koulutus- ja virkistystoimintaa, jota pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan myös rahallisin avustuksin. Mahdollisesta tuesta ilmoitetaan aina kunkin tapahtuman kohdalla erikseen. Yhdistys on mm. järjestänyt matkoja Euroopan ja maailman psykologikongresseihin osallistuen omalla panoksellaan kustannuksiin. Myös erilaisia juhlia ja kulttuuririentoja on järjestetty, esimerkkinä psykologien valtakunnalliset liikunta- ja virkistyspäivät syksyllä 2016 Seinäjoella. Yhdistyksen toiminta on hyvä reitti päästä tapaamaan kollegoita ja tutustumaan heihin paremmin.

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite posti@popsy.fi, jota seuraa yhdistyksen tiedotusvastaava. Sähköpostiin voi lähettää esimerkiksi kysymyksiä, ehdotuksia tai palautetta. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan nettisivuillaan, Facebook-sivulla, NPV -Seinäjoki Facebook ryhmässä ja sähköpostilistan kautta. Muistakaa pitää omat tietonne liiton rekisterissä ajan tasalla!

Uppgifter om föreningen

Syftet med Popsy är att bevaka medlemmarnas professionella och ekonomiska intressen. Alla psykologer och studerande med psykologi som huvudämne i området Vasa, Seinäjoki och Karleby, är välkomna som medlemmar i föreningen. Popsy grundades 1973 och hösten 2013 firades 40-årsjubileum. I början av år 2022 hade föreningen 321 medlemmar, vilket utgör 3,6 procent av Finlands Psykologförbunds medlemmar. Sysselsättningsmöjligheterna i området är mycket goda. Sysselsättningsgraden närmar sig 100%. Psykologerna i området arbetar både inom offentliga sektorn och som yrkesutövare. Arbetsfältet i området är brett.


Medlemmarna fördelar sig på olika utövningsområden enligt följande (% i början av år 2014):

Primärvård  14
Mentalvårdsarbete med vuxna 18
Mentalvårdsarbete med barn och unga16
Familjerådgivning10
Arbetshälsovård6
Rehabilitering 6
Neuropsykologi 7
Psykoterapi   4
Skolpsykologi4
Yrkesvalspsykologi 5
Arbets- och organisationspsykologi 2
Administrativt arbete2
Akademisk forskning och undervisning1
Annan undervisning och skolning2
Fångvård 1
Annat område1
Utvecklingsstörningsvård(kategorin nämndes ej)

                    
Föreningen erbjuder medlemmarna också olika sorters skolnings- och rekreationsaktiviteter som i mån av möjlighet understöds med ekonomiska medel. Om eventuellt stöd informeras i samband med ifrågavarande evenemang. Föreningen har bl.a. arrangerat resor till psykologikongresser i Europa och övriga världen och med egen insats deltagit i kostnaderna. Olika fester och kulturaktiviteter har också ordnats. Föreningens verksamhet är ett bra sätt att träffa kollegor och lära känna dem bättre.

Verksamheten leds av föreningens styrelse, som samlas regelbundet ca 10 ggr/år. Till de årliga lagstadgade vår- och höstmötena är alla föreningens medlemmar välkomna. Styrelses möten är också öppna för alla medlemmar. Styrelsen väljs alltid för ett år i gången vid höstmötet. Föreningen har en egen epostadress posti@popsy.fi som används av alla i styrelsen. Till denna adress kan medlemmarna skicka frågor, förslag och respons. Styrelsemedlemmarna kan också nås via sina personliga epostadresser som hittas på föreningens webbplats. Föreningen informerar om sin verksamhet i huvudsak via webbplatsen och via föreningens Facebook-sidor, vid behov också via epost. Kom ihåg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter i förbundets register!